Tkanie na krosnách I. – akreditovaný kurz

Rozsah: 30 hodín / 6 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 175 € 

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu. Kurz pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí:

  • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
  • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Termíny kurzu

  • 26. 1. 2024 o 11.00 – 19.00 hod.
  • 27. 1. 2024 o 8.30 – 16.30 hod.
  • 09. 2. 2024 o 11.00 – 19.00 hod.
  • 10. 2. 2024 o 8.30 – 16.30 hod.

* Kurz, pozostávajúci z dvoch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termín

Trvanie kurzu:26. 1. - 10. 2. 2024
Termíny:

  • 26. 1. 2024 o 11.00 – 19.00 hod.
  • 27. 1. 2024 o 8.30 – 16.30 hod.
  • 09. 2. 2024 o 11.00 – 19.00 hod.
  • 10. 2. 2024 o 8.30 – 16.30 hod.

Lektor: Katarína Chruščová
Cena: 175 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<