Tkanie na krosnách I. – akreditovaný kurz

Rozsah: 30 hodín / 10 lekcií
Cena: 145 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami, ako aj s využitím tkanín v súčasnosti. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy. Osvojíte si technologický postup tkania rôznych druhov väzieb, naučíte sa vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru.

  • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom.

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Trvanie kurzu: 18. 1. - 13. 6. 2024
Termín: Štvrtok / 16.30-19.30
Lektor: Jarmila Rybánska
Cena: 145 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<