Tkanie na ráme

Rozsah: 30 hodín / 10 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 130 €

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s technikami tkania na ráme a gobelínovej tvorby na Slovensku. Osvojíte si technologické postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52
Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 16. 1. - 26. 3. 2024
Termín: utorok /16.00-19.00/
Lektor: Halina Grešlíková
Cena: 130 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach <<