Tkanie šálu na stolových krosnách

Rozsah: 15 hodín / 5 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 80 €

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si šál z vlneného materiálu.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52
Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termíny

Trvanie kurzu: 8. 11. - 6. 12. 2023
Termín: streda /16.00-19.00/
Lektor: Halina Grešlíková
Cena: 80 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach <<