Tkanie tašky na stolových krosnách

Rozsah: 15 hodín / 5 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 80 €

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si tašku.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 27. 9. - 25. 10. 2023
Termín: streda /17.00-20.00 /
Lektor: Zuzana Bakičová
Cena: 80 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<