Inscenované čítanie finálových textov je vyvrcholením súťaže DRÁMA 2022 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku.

Trojboj vznikol v roku 2000 ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov. Od roku 2005 sa Trojboj koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama. Organizátormi DRÁMY 2022 sú Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Štúdio 12. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. 

Trojboj aj tento rok pokračuje v tradícii prezentovania nových autorov. Ambíciou podujatia je stimulovať záujem diváka o súčasnú dramatickú tvorbu a súčasne osviežiť spôsob jej inscenačného uchopenia. Finálové texty budú predstavené prostredníctvom krátkeho inscenovaného úryvku. Súčasťou Trojboja budú opäť aj diskusie s autormi, s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2022 a režisérom úryvkov o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

Do 23. ročníka súťaže DRÁMA bolo prijatých 46 dramatických textov, z toho 26 v slovenskom a 20 v českom jazyku. Porota bola tento rok zložená zo slovenských a českých odborníkov: Marta Ljubková (dramaturgička), Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla), Lucia Mihálová (dramaturgička, poverená riadením umeleckého úseku Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Činohry Štátneho divadla Košice), Barbora Cannerová (lektorka dramaturgie Divadla Jozefa Gregora Tajovského) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu). 

Meno víťaza súťaže DRÁMA 2022 sa dozvieme 20. mája 2023 počas záverečného slávnostného odovzdávania ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2023. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj Činohra Slovenského národného divadla, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

Režisérom Trojboja je tento rok etablovaný divadelný režisér Peter Palik. Vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako dramaturg v Bábkovom divadle Žilina a stál pri založení festivalu Bábková Žilina, neskôr bol interným režisérom v Spišskom divadle. Od roku 2020 je umeleckým šéfom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ako dramaturg a režisér však spolupracuje i s ďalšími divadlami nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Za svoju umeleckú tvorbu získal viaceré významné ocenenia doma aj v zahraničí. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií. V roku 2017 vyšla zbierka jeho dramatických textov s názvom 1+3 bábkohry.


TROJBOJ : inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2022
15.00 v Modrom salóne SND na Pribinovej 17
SVK / 120 min s prestávkou / vstup voľný


Podujatie je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.