Rozsah: 120 minút
Kapacita: 1 skupina/max. 30 osôb
Cena: 25 €/osoba


Viac informácii

Tvorivé dielne prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku v oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť vo vopred dohodnutom termíne a čase.

Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: tkáčskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej, textilnej a maľby na sklo.

Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 účastníkov.

V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Ponúkame aj možnosť realizácie tvorivých dielní externe (mimo priestorov Regionálneho centra remesiel), cena bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, vzdialenosti a programu.

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, tel.: +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termíny

Termín: po individuálnej dohode
Lektor: lektorský tím
Cena: 25 €/osoba

PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Košice <<