Tvorivé dielne pre dospelých

Rozsah: 120 minút
Kapacita: 1 skupina/max. 6 osôb
Cena: 25 €/osoba

Viac informácii

Tvorivé dielne prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku v oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.
Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch vo vopred dohodnutom termíne a čase.

Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: textilnej, drotárskej, hrnčiarskej, košikárskej, rezbárskej a maľby na sklo.

Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.
Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 účastníkov.

V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Cena realizácie tvorivých dielní externe (mimo priestorov Regionálneho centra remesiel) bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, vzdialenosti a programu.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Termín

Termín: po individuálnej dohode
Lektor: lektorský tím
Cena: 25 €/osoba / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<