Udri pastiera

fragmenty zo života blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča

na motívy románu Vincenta Šikulu

Posledným dielom, ktoré slovenský prozaik Vincent Šikula napísal, bol krátky román Udri pastiera. Dielo s bohato štruktúrovaným príbehom o živote gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča však zostalo nedokončené. Autorovu tvorivú prácu prerušila náhla smrť. Poslednými slovami, ktorými rukopis románu končil, boli len skratky „etc. etc.“

Základným impulzom vzniku inscenácie Udri pastiera bola adaptácia Šikulovho románu, ktorú režisér a autor dramatizácie Kamil Žiška doplnil o ďalšie materiály, aby čo najkomplexnejšie vykreslil život dnes už blahoslaveného biskupa Gojdiča. Ani autor prozaickej predlohy, Vincent Šikula, nezostáva v Žiškovej režijnej koncepcii na okraji, a tak ako v Božskej komédii sprevádza básnik Vergílius básnika Danteho infernom, tak v inscenácii Udri pastiera putuje učeň Šikula s majstrom Gojdičom peklom dvadsiateho storočia.

V hudobno-obrazovej kompozícii inscenácie, pozostávajúcej z fragmentov Gojdičovho života, Šikula nanovo formuje svoj román, aby si overil pôvodné autorské náčrty. Tým, že sa dotýka života blahoslaveného biskupa, reflektuje aj svoj vlastný príbeh


Scenár a réžia: Kamil Žiška

Hrajú:

  • Pavol Peter Gojdič Eugen Libezňuk, a. h.
  • Vincent Šikula Miroslav Bodoki
  • Muž v sivom Daniel Straka

Hudba Lukáš Borzík
Scénografický návrh Katarína Nedelská
Technický návrh Vladimír Seman
Výroba scény, svetelný dizajn, projekcia, zvuk Peter Kovaľ
Kostýmy Jana Kadaňková
Grafická úprava a plagát Petra Richterová
Fotografie Kristína Torjaiová

Za hlasy ďakujeme: Jana Jenčová, Soňa Pariláková, Igor Kasala st., Igor Kasala ml., Igor Latta, Vladimír Seman, Michal Smetanka, Juraj Vájo


Divadlo VIOLA, Prešov, Tkáčska 2

VSTUPNÉ 10 €

Reprízu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.