Pre našich milých seniorov a seniorky prinášame umelecké kurzy v doobednom čase. Kurz je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť základom kresby. Kurzom kreslenia vás prevedie lektorka Natália. Na začiatku sa oboznámime s materiálom, s ktorým budeme pracovať a pomocou krátkych cvičení sa rozkreslíme. Tentokrát budeme kresliť ceruzou jednoduché zátišie - naučíme sa plastický predmet preniesť na plochu výkresu a jednoducho ho vytieňovať. Kreslenie je aktivita, ktorá dokáže pomôcť odohnať stres či napätie a ktorou si trénujeme grafomotoriku. Príďte stráviť príjemné doobedie do priestorov Zdieľanej dielne spolu s vašimi vnúčatami a naučte sa niečo nové.
Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa poponáhľajte a uchmatnite si svoje miesto už teraz. Kapacita je 7 osôb.
Cena: 20€
V cene kurzu je zahrnutý materiál a pomôcky na maľovanie, lektorné, voda na osvieženie.