Divadelný ústav spolu so Slovenskou poštou slávnostne uvedú do života poštovú známku Aleša Votavu dňa 25. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

Známku vytvoril známy slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik a svetoznámo uznávaný tvorca známok Rudolf Cigánik. Návštevníci si ju budú môcť zakúpiť priamo na mieste. V rámci uvedenia Slovenská pošta pripravila aj poštovú pečiatku s vyobrazením Aleša Votavu.

Sme nesmierne radi, že účasť potvrdili významné osobnosti slovenského divadelného života, akademickej obce a spolupracovníkov Aleša Votavu.

Srdečne pozývame aj vás.