Koncerty A cyklu  30.03.2023  Dom umenia  19:00

  • Štátna filharmónia Košice
  • Zbyněk MÜLLER, dirigent
  • COLLEGIUM TECHNICUM
  • Tatiana ŠVAJKOVÁ, zbormajsterka
  • AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR VŠB - TU Ostrava
  • Adam SEDLICKÝ, zbormajster
  • Eva BODOROVÁ, soprán
  • Jarmila BALÁŽOVÁ, alt
  • Juraj HOLLÝ, tenor
  • Jiří BRÜCKLER, barytón

Program:

Antonín Dvořák: Te Deum op. 103
Jakub Jan Ryba: Stabat Mater


Vstupné: 12/11/10 € zľavnené: 9/8/7 € lóža: 16 € / KÚPIŤ LÍSTKY 

Zdroj: Zdroj: Štátna filharmónia Košice (zľava: T. Mátlová, J. Balážová, J. Hollý, J. Brückler)

So slávnostnou kantátou Te Deum sa Antonín Dvořák plánoval predstaviť ako nový riaditeľ newyorského konzervatória a zároveň mala zaznieť v rámci osláv 400. výročia objavenia Ameriky, pripadajúcej práve na rok 1892. Dvořák sa rozhodol vytvoriť kantátu na text latinského hymnu Te Deum laudamus. Kantáta pre zmiešaný zbor, orchester a dva sólové hlasy má jasavý a vznešený charakter a jej štyri časti vychádzajú z formového usporiadania klasickej symfónie. Dielo je myšlienkovo ​​zjednotené citáciami hlavných tém vo všetkých štyroch častiach. Te Deum predstavuje jednu z najefektnejších Dvořákových skladieb jeho tzv. amerického obdobia, hoci celá vznikla ešte počas jeho pobytu v Čechách a Dvořák v nej uplatnil viaceré štylistické prvky americkej hudobnej kultúry.

Stabat Mater pre štyroch sólistov, zbor a orchester je najambicióznejším kantátovým dielom Jakuba Jana Rybu. Vzniklo roku 1805 a skladateľ mohol svoje dielo koncipovať v rozsahu zodpovedajúcemu významu prostredia, kde malo byť premiérovo uvedené, v hlavnom plzeňskom Chráme sv. Bartolomeja. Táto kompozícia prezentuje Rybu nielen ako skúseného a originálneho skladateľa, ale tiež dokonale preukazuje všestrannosť jeho talentu, vrátane citu pre dramatické prvky. Skladba vyrastá štýlovo z neskorého klasicizmu, ale v mnohých detailoch inštrumentácie, sól dychových nástrojov i vo vokálnej sadzbe možno postrehnúť až romantickú hudobnú dikciu.

Viac sa dozviete v tlačovej správe ku koncertu.