Prijmite pozvanie na ďalší zo série diskusných večerov Verbum talkshow, stretnite autorov a čitateľov časopisu Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru a strávte príjemný čas plný podnetov na premýšľanie a skvelých rozhovorov v priateľskom duchu.

Prešlo takmer sto rokov od kedy aj na Slovensku vznikol fenomén, ktorý môžeme nazvať katolícka kultúra. Na verejnosť vstúpili mená ako Silan, Dilong, Žarnov, ale aj Mihálik, Zvonický, Strmeň, či Sandtner a začali premieňať katolícku duchovnú skúsenosť na poéziu i prózu. Osud mnohých z nich bol však neskôr kľukatý. Disent, útek do zahraničia, ale aj sklonenie sa pred režimom, to všetko sa stalo súčasťou príbehu mýtmi opradenej skupiny autorov, ktorí neraz sami odmietali nálepku katolícka moderna.

Čo nám ich príbeh hovorí dnes? Je ich tvorba stále inšpiratívna, alebo sa definitívne stala len povinnou maturitnou otázkou? Ako vnímali umenie a kultúru v čase prvej Československej republiky a slovenského štátu? A dá sa aj v dnešnej dobe budovať katolícka kultúra? 

Hosťami budú:

Štefan Bučko, známy herec, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Činohry SND

Katarína Džunková, jazykovedkyňa a spisovateľka

Peter Tollarovič, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg