Vianočné ozdoby z drôtu

Rozsah: 9 hodín / 3 lekcie
Cena: 55 €

Viac informácií

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie a zhotovíte si originálne vianočné ozdoby.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 16. 11. - 30. 11. 2023
Termín: štvrtok / 17.00-20.00
Lektor: Marta Mesárošová
Cena: 55 €
Obsadenosť: 0 voľné / 6 náhradné miesto/a

>> NÁHRADNÍK


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<