Vianočné ozdoby z hliny

Rozsah: 6 hodín / 2 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 60 €

Viac informácii

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby ozdôb z hliny modelovaním. Naučíte sa používať engoby a glazúry a výrobky si ozdobíte technikou prerývania. Zhotovíte si sadu originálnych keramických ozdôb na vianočný stromček. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 14. 11. - 21. 11. 2023
Termín: utorok /17.00-20.00/
Lektor: Katarína Králiková
Cena: 60 €  / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<