Vianočné ozdoby z hliny

Rozsah:5 hodín / 2 lekcie
Cena: 50 €

Viac informácií

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby ozdôb z hliny modelovaním. Naučíte sa používať engoby a glazúry a výrobky si ozdobíte technikou prerývania. Zhotovíte si sadu originálnych keramických ozdôb na vianočný stromček.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 1. 12. - 11. 12. 2023
Termín

  • 1. 12. 2023 o 17.30 – 19.30 hod.
  • 11. 12. 2023 o 17.30 – 20.30 hod.

Lektor:  Beáta Skaličanová
Cena: 50 €

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<