Vernisáž: 18.10.2022 o 16.00 hod. 
Termín: do 29.  január 2023

Krajská galéria v Prešove predstavuje výstavu z tvorby prešovského rodáka – akademického maliara Vladimíra Ossifa, ktorý počas svojho tvorivého života ostal verný geometrickej abstrakcii. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1974 – 1980), na Vysokej škole dekoratívnych umení v Paríži (1983 – 1985), kde sa usadil. Jeho diela sú zastúpené v súkromných a štátnych zbierkach mnohých galérií a múzeí (Múzeum moderného umenia v Paríži, Ministerstvo kultúry, školstva a vzdelávania francúzskej republiky, Casa de Velazquez v Madride, Fonds Cantonal d Art Visuel v Ženeve, Národná galéria v Prahe a i.). Pravidelne vystavuje na samostatných, ale aj skupinových výstavách doma i v zahraničí (USA, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a i.).

„Tvorba Vladimíra Ossifa po roku 2000 využíva nové senzibilné výrazové prostriedky. Aj keď naďalej vychádza z abstraktnej geometrie, jeho kompozícia sa uvoľňuje. Z jeho obrazov sa vytráca jemný texturálne bohatý povrch a poltónovo hravý kolorizmus. (Rusinová, 2006, s. 6)“