Objavovanie Zelenej miestnosti hravou formou. 

vstupy o 11:00 a 15:00 h.