Opera, Pred štvrťstoročím znovuobjavená opereta svetoznámeho skladateľa

Tvorca najväčších operetných stálic Čárdášová princezná a Grófka Marica, siahol na vrchole svojich úspechov po hudobne a dramaturgicky netradičnom diele. Charleston a slowfox tu súťažia s viedenským valčíkom a maďarským čardášom, tak ako postavy starej Európy s postavami z Nového sveta.

Hoci Kálmán dovtedy nebol v Amerike, je jeho kompozícia majstrovská a odráža joie de vivre i protiklady vtedajšej spoločenskej a politickej situácie v medzivojnovom období. Mnohé z týchto tém sú dnes znova aktuálne a živé. Interpretačne nadviaže opera ŠDKE na bohatú skúsenosť košického operného súboru s operetou i konkrétne s Kálmánovou hudbou.

 Produkcia predstavuje ďalšiu spoluprácu všetkých súborov ŠDKE – opery, činohry aj baletu.

Premiéra: streda 22. september 2021
Dĺžka predstavenia: 150 minút s prestávkou
Miesto predstavenia: Historická budova


REALIZAČNÝ TÍM
Libreto: Julius Brammer a Alfred Grünwald
Hudobné naštudovanie: Peter Valentovič
Umelecký patronát: Yvonne Kálmán
Slovenský preklad piesní: Peter Valentovič
Réžia: Attila Béres
Scéna: Balázs Horesnyi
Asistent scénografa: Balázs Illés
Kostýmy: Rita Velich
Dirigenti: Peter Valentovič, Igor Dohovič, Vinicius Kattah
Zbormajster: Peter Valentovič
Choreografia: Ondrej Šoth
Asistenti: Martin Bányai, Gennaro Sorbino, Šimon Stariňák, Maksym Sklyar, Shoko Yamada, Eva Sklyarová
Asistent réžie: Peter Vaco
Koncertný majster: Peter Michalík
Korepetítor: Júlia Grejtáková, Daniel Motyka
Inšpicient: Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár: Magdaléna Kovalčíková, Anna Szekeressová

OSOBY A OBSADENIE
Alex Boris: Titusz Tóbisz, Amir Khan
Lizaveta: Tatiana Paľovčíková Paládiová, Viera Kállayová
Rosemary Dragica: Aneta Hollá, Tatiana Hajzušová
Veľkovojvoda Luparovič: Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Perolin: Stanislav Pitoňák, Peter Cibula
Mr. Benjamin Lloyd: Jaroslav Dvorský, Ivan Krúpa
Mary: Janette Zsigová, Eva Bodorová
Mr. John Bondy: Martin Stolár, Martin Kovács
Edith Soros: Adriana Ballová, Vanda Tureková
Divadelný kritik: Tomáš Beličák
Adrian Negresco: László Havasi
Pán Lájos: Peter Raši, Dušan Pásztor
Victor Lustig: Anton Baculík, Jakub Benčo
Barová speváčka: Zuzana Orlovská
Jovana:  Alena Fialeková
Dvormajster/Poskok: Pavol Spišský
Bobby, saxofón: Tomáš Javnický, Ján Kopčák
Bunda Mihály: Peter Balogh
Ministri: Alena Fialeková, Stanislav Rusyn, Daniel Karas, Tomáš Beličák