Škola už nie je jediným zdrojom informácií a je vystavená konkurencii atraktívnejších metód. Vzdelávanie založené na vnútornej motivácii jednotlivca, podmienené vlastnou potrebou aj mimo formálnej výučby na školách je v dobe, ktorá tak rýchlo napreduje nesmierne dôležité.

V snahe rozvíjať túto ideu sme na pôde Vysokej školy múzických umení zorganizovali trojdňový workshop pre študentov Divadelnej fakulty. Pri výbere lektorov a tém workshopov sme kládli dôraz na interdisciplinárnosť.

Vybraných 15 študentov absolvuje sériu vzdelávacích podujatí, ktoré sa skladajú z workshopov, prednášok, diskusií a predstavenia. Workshopy nie je možné absolvovať separátne. Každý prihlásený študent pre efektívnosť vzdelávacieho programu absolvuje všetky časti programu. Prihlásiť sa je možné do 17.1.2022. . Kapacita vzdelávaciého podujatia je 15 ľudí. Pri výbere budeme dbať o to, aby boli v programe zastúpené rôzne katedry. Uprednostňujeme ľudí, ktorí sa prihlásia skôr. Vybraní študenti budú kontaktovaní mailom.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť s otázkami na mail: durkacovalinda@gmail.com

PROGRAM PODUJATIA

 •  29. január, 10:00 - 15:00
  Od telesnosti k materiálu a späť - workshop, ktorý vychádza z prelínania postupov objektového, pohybového divadla a performancie
  Lektor: Maja Danadová
 • 30. január, 10:00 - 15:00
  Prednáška: Divadelní kurátorství - víc než dramaturgie
  Lektor: Lenka Dombrovská
 • 30. január, 16:00 - 18:00
  Predstavenie zoskupenia Odivo - Stopy v pamäti + diskusia po predstavení
 • 31. január, 10:00 - 15:00
  Prednáška + workshop: Scénografie k původním nedramatickým textům a prolínání divadelní scénografie a dramaturgie
  Lektor: Marek Cpin
 • 31. január , 16:00 - 20:00
  Od hluku k hudbe - Využitie nových technológií pri hudobnej tvorbe v divadle
  Lektor: Martin Husovský

Podujatie, ktoré usporadúva Divadlo Lab