Obľúbený retrovláčik sa opäť vydá na svoju púť po veľkej trati -VYCHODŇARSKY MIKULÁŠSKY EXPRES - tento rok navštívi Košice, Prešov a Kapušany pri Prešove.

Tešíme sa na vás 9. decembra a spolu s nami aj sv. Mikuláš, anjel a čert.

INFORMÁCIE A LÍSTKY https://www.detskazeleznica.sk/--6-622-vychodnarsky-mikulassky-expres

PROGRAM

  • Jazda v historických vozňoch M131 a retrovozňoch M 152
  • Sv. Mikuláš, anjel a čert
  • Rozdávanie mikulášskych balíčkov
  • Návšteva u pána výpravcu