Výroba z kože – pastierska kapsa

Rozsah: 15 hodín / 2 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 140 €

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s tradičnými postupmi výroby z kože. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si menšiu pastiersku kapsu.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52
Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termín

Trvanie kurzu: 9. 2. - 10. 2. 2024
Termín: piatok, sobota /09.00-17.00/
Lektor: Ján Ihnát
Cena: 140 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach <<