Výroba zo slamy – okrúhla ošatka – akreditovaný kurz

Rozsah: 20 hodín / 5 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 115 € / jedna časť

Viac informácii

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia ošatky špirálovou technikou a zhotovíte si slamenú ošatku okrúhleho tvaru.

* Kurz Výroba zo slamy pozostávajúci z dvoch častí: Oválna ošatka a Okrúhla ošatka, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termín

Trvanie kurzu: 22. 9. - 27. 10. 2023
Termín: piatok /15.00-19.00/
Lektor: Jozef Boďa
Cena: 115 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave <<