Výšivka krivou ihlou I. – akreditovaný kurz

Rozsah: 20 hodín / 3 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 115 € 

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami výšivky krivou ihlou z oblasti Podpoľania. Naučíte sa vyšívať retiazku, dierky a ich výplne, pripraviť si rám na vyšívanie, rozvrhnúť si kompozíciu na ploche a osvojíte si techniku vyšívania krivou ihlou.

  • I.časť: Základy vyšívania krivou ihlou
  • II.časť: Vyšívanie dierok, vyšívanie na vyťahanej sieti

Termíny kurzu

  • 27. 1. 2024 o 8.30 – 16.00 hod.
  • 10. 2. 2024 o 8.30 – 16.00 hod.
  • 2. 3. 2024 o 8.30 – 15.00 hod.

* Kurz, pozostávajúci z dvoch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termín

Trvanie kurzu: 27. 1. - 2. 3. 2024
Termíny: sobota

  • 27. 1. 2024 o 8.30 – 16.00 hod.
  • 10. 2. 2024 o 8.30 – 16.00 hod.
  • 02. 3. 2024 o 8.30 – 15.00 hod.

Lektor: Lýdia Gollianová
Cena: 115 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<