Hľadáte zmysluplné využitie voľného času svojich detí, skryté kreatívne vlohy svojich detí pre ich ďalšie smerovanie štúdia, chcete obklopiť svoje deti umením z iných dôvodov alebo láka umenie Vás - v tom prípade strávte svoj čas s nami.

 

KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK

 

Kurzy sú určené:

_deťom od 6 rokov, žiakom základných škôl, žiakom pripravujúcim sa na talentové skúšky,

_stredoškolákom, študentom stredných škôl pripravujúcim sa na talentové skúšky na vysoké školy,

_dospelým so záujmom o výtvarné umenie.

 

Organizujeme kurzy a konzultácie prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám účastníkov:

_k rozvíjaniu fantázie, predstavivosti, kreatívneho myslenia a výtvarnej gramotnosti,

_k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kreslenia a výtvarných techník,

_k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti,

_k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie, perspektívy,

_k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,

_k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,

_iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.

 

Dbáme na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

____

Forma kurzov a konzultácií:

skupinové / individuálne

 

Miesto konania kurzov a konzultácií:

DULOVO NÁM 10, BRATISLAVA

 

Termíny:

podľa ponuky, alt. dohodou

NOVÉ KURZY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/23

Skupinové kurzy kreslenia a výtvarných techník K3/1 a V3/1 prebiehajú každý piatok od 14:00 do 15:30.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Kontakt:

study.fivebyfive@gmail.com

0907 743 071

____                                                                     

 

Tešíme sa na Vás.

 

kolektív STUDY  I  FIVE by FIVE