Výstava realizovaná pri príležitosti Dňa Zeme so zameraním na ochranu druhov, ktoré sú na pokraji vyhynutia, doplnená o rozmanité vzdelávacie aktivity pre školy a širokú verejnosť. Výstava prostredníctvom vybraných detských prác prezentuje konkrétne rastlinné a živočíšne druhy, ktorým hrozí v blízkej budúcnosti zánik.