V pestrej kytici piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska nám prinesú členovia FS Dolina krásu ľudovej piesne, radosť z tanca, pestrosť a rozmanitosť ľudového odevu. 

Vstupné pre deti/seniorov 5 € a pre dospelých 8 €.