Rozprávkové stretnutie pre 2 - 6-ročné deti a ich rodičov či starých rodičov. Spojené s tvorivými dielňami a rozhovormi o knihách, tipmi na dobré detské čítanie.

Pravidelne, každý mesiac aj v Pobočke detskej literatúry na Lazovnej 26. Najbližšie už 13. februára o 9.30 hod.

Tešíme sa na vás.

vkmk.sk