Zdobenie kraslíc

Rozsah: 9 hodín / 3 lekcie
Cena: 55 €

Viac informácií

Na kurze si osvojíte tradičné techniky zdobenia kraslíc: farbenie, voskovanie pomocou špendlíka, batikovanie, vyškrabovanie a oblepovanie kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky. V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 8. 2. - 22. 2. 2024
Termín: Štvrtok / 16.00-19.00
Lektor: Eva Švorcová
Cena: 55 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<