Pre rodičov je potrebné poznať a pripraviť sa na jednotlivé situácie, čo v konečnom dôsledku výrazne napomáha zdarnému priebehu gravidity, ako aj pôrodu. Absolvovanie kurzu Vám pomôže pripraviť sa na tento úžasný moment a urobiť z neho celoživotný zážitok so zdarným koncom, za čo Vám vaše ratolesti v budúcnosti poďakujú. Odborná konzultácia je súčasťou každého stretnutia, kde na vaše otázky radi odpovieme...Informácie o kurze

Kde prebieha kurz?
Kurz prebieha na adrese Medická 6, Košice, 04001 (výuková miestnosť pred vstupom do internátu). V okolí internátu je možné voľné parkovanie, resp. parkovanie na parkovisku pred internátom (0,50€/hod.).

Aká je cena kurzu?
Cena celého kurzu je 65€. Poplatok je potrebné uhradiť pred začatím kurzu. Uhradenie poplatku automaticky zabezpečuje miesto na kurze. Platba za jednotlivé stretnutia nie je možná. Pri neabsolvovaní stretnutia (z vlastného dôvodu) sa žiadna časť poplatku nevracia späť. Poplatok je potrebné uhradiť na: IBAN: SK4783300000002800424070

Prečo mám absolvovať kurz?
Kurz pripraví rodičku na situácie, ktoré ju počas tehotenstva a pôrodu čakajú. Rodička sa na kurze naučí všetko o tehotenstve a pôrode. Na kurz môže mamička chodiť aj s partnerom. V priebehu kurzu bude dostatok času na otázky, ktoré s danou problematikou súvisia a na ktoré nemá gynekológ v ambulancii čas.

Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený tehotným ženám v ktoromkoľvek štádiu tehotnosti, prvorodičkám aj viacrodičkám. Každá mamička si môže na každé stretnutie vziať aj partnera.

Ako prebieha kurz?
Celý kurz je zložený z 8 stretnutí, každé stretnutie trvá 90 minút, kde je minimálne 30 minút vyhradených na odpovede a otázky. Každý týždeň sú dve stretnutia, teda celý kurz absolvuje mamička v priebehu jedného mesiaca. Tehotná nemusí absolvovať všetky sedenia. Každý kalendárny mesiac sa začína nový kurz. Rodička dostáva na začiatku kurzu záznamník, kde sa zaznamenáva priebeh celého kurzu (psychoprofylaktickej prípravy).

Kto vedie kurz?
Kurz vedú odborníci v danej oblasti – gynekológ a pôrodník, neonatológ, pôrodná asistentka, laktačná poradkyňa (pozri „NÁŠ TÍM“)NAJBLIŽŠIE KURZY:
 KURZ MAREC PROGRAM KURZU 5.3.2019 – 28.3.2019 

 • 5.3.2019, 16.00 – 17.30│Pôrod – možnosti pôrodu, priebeh, spontánny pôrod, kliešťový pôrod, cisársky rez, epidurálna anestézia, odber pupočníkovej krvi, partner pri pôrode. Tehotenstvo – interaktívna diskusia, otázky a odpovede. /MUDr. Ján Varga, PhD., MSc./
 • 7.3.2019, 16.00 – 17.30│Ultrazvuk v tehotenstve, diagnostika vrodených chýb plodu, možnosti riešenia. /prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH/
 • 12.3.2019, 16.00 – 17.30│Príprava na pôrod, cvičenie, dýchanie, tlačenie, priebeh jednotlivých fáz pôrodu, úľavové polohy. /Bc. Iveta Hoľáková/
 • 14.3.2019, 16.00 – 17.30│Riešenie problémov s brušnou stenou po pôrode – popôrodná diastáza. /Monika Šrenkelová, dipl. f./
 • 19.3.2019, 16.00 – 17.30│Pôrod – aktívna príprava. Šestonedelie – včasné a neskoré obdobie po pôrode, životospráva, cvičenie, pohlavný styk, partnerský vzťah. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 • 21.3.2019, 16.00 – 17.30│Novorodenec – vyšetrenia, starostlivosť o novorodenca, resuscitácia, návšteva lekára. prim./ MUDr. Iveta Kostelníková/
 • 26.3.2019, 16.00 – 17.30│Starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí – praktický nácvik jednotlivých úkonov. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 • 28.3.2019, 16.00 – 17.30│Dojčenie – význam laktácie, možnosti dojčenia, úskalia, poradenstvo. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 KURZ APRÍL PROGRAM KURZU 4.4.2019 – 30.4.2019 
 • 4.4.2019, 16.00 – 17.30 │Pôrod – možnosti pôrodu, priebeh, spontánny pôrod, kliešťový pôrod, cisársky rez, epidurálna anestézia, odber pupočníkovej krvi, partner pri pôrode. │Tehotenstvo – interaktívna diskusia, otázky a odpovede. /MUDr. Ján Varga, PhD., MSc./
 • 9.4.2019, 16.00 – 17.30 │Príprava na pôrod, cvičenie, dýchanie, tlačenie, priebeh jednotlivých fáz pôrodu, úľavové polohy. /Bc. Iveta Hoľáková/
 • 11.4.2019, 16.00 – 17.30 │Ultrazvuk v tehotenstve, diagnostika vrodených chýb plodu, možnosti riešenia. /prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH/
 • 16.4.2019, 16.00 – 17.30 │Pôrod – aktívna príprava. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 • 18.4.2019, 16.00 – 17.30 │Novorodenec – vyšetrenia, starostlivosť o novorodenca, resuscitácia, návšteva lekára. /prim. MUDr. Iveta Kostelníková/
 • 23.4.2019, 16.00 – 17.30 │Starostlivosť o novorodenca v domácom prostredí – praktický nácvik jednotlivých úkonov. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 • 25.4.2019, 16.00 – 17.30 │Šestonedelie – včasné a neskoré obdobie po pôrode, životospráva, cvičenie, pohlavný styk, partnerský vzťah. /Mgr. Tímea Kapitánová/
 • 30.4.2019, 16.00 – 17.30 │Dojčenie – význam laktácie, možnosti dojčenia, úskalia, poradenstvo. /Mgr. Tímea Kapitánová/
Miesto konania: Medická 6, Košice, 04001 (výuková miestnosť pred vstupom do internátu)

REGISTRÁCIA a VIAC INFORMÁCIÍ o kurze nájdete na www.zdravyporod.sk.

FB: Zdravý pôrod