Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a mesto Vrútky,

Vás srdečne pozývajú na koncert Zlatá guľôčka, ktorý sa uskutočni 26. mája 2024 o 16.00 hod. v Letnej čitárni Turčianskej knižnice v Martine.

Podujatie tradične prepája aktívne hrajúcich muzikantov ľudovej hudby Javorové husle a finalistov detskej speváckej súťaže „O zlatú guľôčku“.

V ich prevedení zaznejú tradičné folklórne piesne z regiónu Turiec.

Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením mesta Martin.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

 - Dobrovoľné vstupné -