Pozývame Vás na výstavu k životnému jubileu autorky Anny Rusinkovičovej

DIMENZIE

Kurátor výstavy PhDr. Marta Hučková

Program: ženská spevácka skupina Marína