Vyhľadať podujatie

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná 35
975 25 Banská Bystrica

www.sosbb.sk
sosbb@sosbb.sk
+421 48 415 35 91O nás

Stredoslovenské osvetové stredisko 
- vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
- podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru,
- realizuje kultúrne vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti,
- poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ a subjektom pôsobiacim    v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne i medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti hlavne v oblastiach tanca, hudby, divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.

 DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL SOS BB 
- pre ZŠ, SŠ a VŠdenne dopoludnia podľa rozvrhu

Dielňa pre verejnosťkaždú stredu od 16.00 - 18.00
Dielnička pre detikaždý štvrtok od 14.00 - 16.00
ŠIKOVNÍČEK - každý utorok od 14.00 - 16.00
/Dielne remesiel v priestoroch SOS, Dolná 35/

>> KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 2019 <<
Katalóg SOS BB a obcí regiónu B. Bystrica a Brezno

Program