Výstava približuje prežívanie adventného obdobia našich predkov. Približuje tému obradných obchôdzok a ľudových vianočných hier o narodení Ježiška ako aj zbierku betlehemov múzea.

Zdroj: FB / Stredoslovenské múzeum

Krása betlehemov na výstave V meste Betlem… v Thurzovom dome

Do Stredoslovenského múzea v týchto dňoch prichádzajú Vianoce, a to prostredníctvom výstavy V meste Betleme…, ktorú otvoria vo štvrtok 9. novembra v Thurzovom dome. Výstava prezentuje kompletnú tematickú zbierku betlehemov múzea a tiež tradičný interiér domu pripraveného pre prijatie koledy Betlehemcov.

Tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň v roku 1223 v jaskyni v talianskom Grecciu pripravil namiesto oltára jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel František upozorniť dedinčanov na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet.

Táto vianočná tradícia, ktorá je na svete už 800 rokov, sa dodnes každoročne vracia do príbytkov kresťanov. Aj v zbierkach Stredoslovenského múzea (SSM) sa nachádza 21 betlehemov z rôznych materiálov. Ich krásu uvidíte v Thurzovom dome na výstave V meste Betleme… ktorá je autorskou výstavou kurátoriek múzea Jany Koltonovej a Vladimíry Luptákovej a je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Uzatvára sa ňou dlhodobá vedecko-výskumná úloha betlehemov v zbierkach SSM.

„Svoje miesto na výstave majú aj unikátne betlehemy, ku ktorým patrí jeden z najstarších „tajovských“ betlehemov, zakúpený do múzea v roku 1909, majoliková betlehemská kompozícia Ignáca Bizmayera, skrinkový betlehem Dušana Benického či Betlehem v zápalkovej škatuľke, vyrobený Mariánom Vanekom, známym slovenským karikaturistom a scénickým výtvarníkom. O ich tradícii a histórii na Slovensku sa návštevníci výstavy dozvedia viac aj prostredníctvom rôznych podujatí, ktoré sme v múzeu pripravili. A nebude ich málo,“ hovorí kurátorka výstavy Vladimíra Luptáková.

Výstava nesporne osloví široký okruh návštevníkov, pretože svojím obsahom napĺňa tematiku vianočného obdobia. Vďaka bohatej ponuke plánovaných komentovaných prehliadok či množstva výchovno-vzdelávacích programov spĺňa aj všetky predpoklady na to, aby cestu na výstavu do Thurzovho domu našli aj materské, základné a stredné školy.

„Betlehemy a betlehemské hry zobrazujú biblický príbeh o narodení Ježiša Krista a sú symbolom Vianoc. Výroba betlehemov bola pre mnohých ľudí celoživotnou záľubou. Ľudové majstrovstvo sa vo svojej bohatej rozmanitosti dostávalo do popredia v posledných rokoch 18. storočia a plne sa rozvinulo na prelome 19. a 20. storočia. Pretrváva aj v 21. storočí a v našom regióne sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ľudového výtvarného prejavu. Rozhodli sme sa preto prezentáciu tejto výstavy poňať  tradične. Dôraz je kladený na popularizačné texty, fakty dotýkajúce sa Banskej Bystrice a jej okolia, spôsob inštalácie ale aj doladenia interiéru. Celkovú atmosféru výstavy dopĺňa vianočný stromček a nádherná výzdoba vo vstupnej hale Thurzovho domu, ktorú sa nám podarilo nainštalovať aj vďaka banskobystrickému Kvetinárstvu. Myslím si, že Bystričanov čakajú v tomto období zaujímavé podujatia a naozaj magická vianočná atmosféra,“ dopĺňa etnologička SSM Jana Koltonová.

Vernisáž výstavy V meste Betleme… sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2023 o 16.00 h v Thurzovom dome. V decembri si návštevníci okrem zážitkov z výstavy môžu zakúpiť katalóg s názvom Betlehemy v zbierkach Stredoslovenského múzea. Výstava je doplnená aj o betlehemy súčasných výrobcov, ktoré budú po jej skončení uvoľnené ako predajné. Výstava potrvá do 4. februára 2024.

Zdroj: SSM (D. Kurtíková)