Ak máte radi TEDex, Discovery kanál alebo NatGeo, príďte na stretnutie Večer zVEDAvých. Prednášajúci sa počas 7200 sekúnd zábavnou formou podelia o svoju vášeň.

Online meeting otvárame o 18:50
Prednášky začínajú o 19:00

Prednášajúci:

  • KVANTOVÁ KRYPTOGRAFIA - Juraj Kubica
  • KRYO-ELEKTRÓNOVÁ MIKROSKOPIA - Dominik Hrebík

Podujatie, ktoré usporadúvajú Večer zvedavýchNerd Nite a Kafé Lampy

------------------------------------------------------------------------------

Ing. Juraj Kubica, PhD.

Juraj vyštudoval jadrovú a kvantovú fyziku na FEI STU v Bratislave, kde doteraz učí, ale zároveň pracuje na ministerstve investícií a informatizácie, kde sa venuje podpore inovatívnych technológií, vrátane európskej iniciatívy na rozvoj kvantovej komunikačnej infraštruktúry EuroQTI a je členom správnej rady Národného superpočítačového centra, ktoré pripravuje rozšírenie kapacity superpočítačov na Slovensku a ich sprístupnenie širokému okruhu používateľov.

Prednáška: Kvantové výpočty a kvantové šifrovanie

Kvantové technológie sa dostávajú z vysokoškolských učebníc do bežnej praxe. V novinách čítame články o kvantovej prevahe (quantum supremacy), o úspechoch výskumníkov Google alebo Číny a o rizikách pre bezpečné šifrovanie údajov. Základom kvantových počítačov je manipulácia s "kvantovými bitmi" (quibitmi), obdobne ako klasické počítače narábajú s bitmi. Rozdiel je v tom, že kým bit môže mať len stav 0 alebo 1, quibit môže byť v obidvoch stavoch súčasne, kým ho nepodrobíme meraniu. Navyše, páry quibitov môžu byť navzájom previazané. Tieto tri veci - superpozícia, meranie a previazanosť - sú kľúčovými konceptami kvantovej mechaniky. Slovenskí výskumníci sa podieľajú na výskumne kvantových komunikačných a výpočtových systémov. Slovensko a Európska únia podporujú vývoj kvantových technológií, aby sme nezaostali v pretekoch s ďalšími krajinami.

Mgr. Dominik Hrebík

Dominik Hrebík pracuje v laboratóriu Pavla Plevky na CEITECu Masarykova Univerzita v Brne, kde pomocou kryo-elektrónovej mikroskopie rieši štruktúry rôznych ľudských vírusov a bakteriofágov. Tiež vyvíja nové metódy pre kryo-elektrónovú mikroskopiu.

Prednáška: Kryo-elektrónová mikroskopia

Na pochopenie funkcie mnohých biologických systémov ako sú napr. vírusy, DNA a proteíny je nutné poznať ich troj-dimenzionálnu štruktúru – t.z. vedieť presné pozície atómov v danom proteíne. Do roku 2014 bolo zistenie štruktúr možné dosiahnuť dvoma experimentálnymi metódami – nukleo magnetickou rezonanciou a rontgenovou kryštalografiou. V roku 2014 prišla ale tzv. “revolúcia v kryo-elektrónovej mikroskopii”, kde vedci prvýkrát rutinne vyriešili atomárne štruktúry proteínov pomocou elektrónového mikroskopu. Vďaka tejto technológii sa doteraz podarilo vyriešiť mnoho štruktúr, ktoré boli dovtedy považované za nevyriešiteľné. V prezentácii ukážem ako sa pripravujú vzorky, ako sa experimentálne zisťujú štruktúry a tiež ako bola zistená štruktúra vírusu SARS-CoV-2 a ako táto štruktúra môže pomôcť v boji (nielen) s týmto vírusom.