Veľmi radi Vás však aj v týchto časoch-nečasoch privítame v Literárnom a hudobnom múzeu!

Môžete zavítať na výstavku VOJTECH TÁTOŠ, ktorá je  hudobnému skladateľovi, dramaturgovi a jednému zo zakladateľov hudobnej redakcie banskobystrického štúdia RTVS.

Buďte zdraví! Tešíme sa na Vás!

Trvanie výstavy: 01.13.2020-01.02.2021
Miesto výstavy:  výstavné priestory na 2. poschodí

www.lhmbb.euwww.muzeum.skwww.facebook.com/LHMBB