Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120664/120664.jpeg

Zelená infraštruktúra v sídlach miest

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Zelená infraštruktúra v sídlach miest (výstava)

Zelená infraštruktúra je prepojenou sieťou zelených a modrých plôch v krajine, ktoré zachovávajú hodnoty a funkcie pôvodných a prírode blízkych ekosystémov. Poskytuje ľuďom rôzne formy úžitku a prospechu. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí.  Zelená infraštruktúra môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať.

Na výstavu Vás srdečne pozývajú pracovníci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu

SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Výstavu si môžete pozrieť tu.