Letné vzdelávacie aktivity v knižnici pripravila Verejná knižnica Mikuláša Kováča v spolupráci s OZ MiKKoV  s finančnou podporou Banskobystrického kraja.

Banskobystrické šibalstvá – Bystrica v knihe ponúknu letné aktivity pre školskú mládež (7 – 12 rokov), s využitím atraktívneho prostredia knižnice. Deti budú spoznávať cez rôznorodé príbehy v knihách zákutia Banskej Bystrice, jej históriu, významné osobnosti, literátov, spisovateľov a i.

Nebudú chýbať tvorivé výtvarné aktivity, súťaže, výlety do okolia a prírody a návšteva partnerských kultúrnych inštitúcií.

Letné aktivity sa konajú v dvoch turnusoch:

  1. Turnus: 11 . – 15. 7. 2022
  2. Turnus: 22.– 26. 8. 2022

Podrobné informácie nájdete na ponukovom liste.

Webová stránka knižnice www.vkmk.sk.