Eduard Petiška vo svojom diele Bolo raz jedno bábkové divadlo, ktoré je literárnou predlohou pre našu divadelnú adaptáciu, rozohráva rozprávkový príbeh rozmanitých bábok – tradičných postáv ako je Gašparko a jeho kôň, čert, Červená čiapočka, čarodejnica, kráľ, drak, poľovník, vodník, ale tiež nové postavy ako napríklad lúpežníci Ušando, Vlasando a Nechtando, princezná Klamenka, rytier Nestrach, trpaslíci Hrnk a Brnk, krajčír Nitka a ďalší.

Pomocou jednoduchých a pútavých príbehov, kedy bábky v divadle začnú žiť svoj vlastný život a vytvoria živý rozprávkový svet, dielo pojednáva o dôležitých detských témach, akými sú priateľstvo, solidarita, vzájomná pomoc, odvaha, či víťazstvo dobra nad zlom. Toto dielo je vhodné pre spracovanie v bábkovom divadle nielen pre svoju obsahovú kvalitu, ale tiež  inšpirujúcu formu vychádzajúcu práve z prostredia bábkového divadla a jeho rozmanitého potenciálu, ktorým živo a deťom príhodne sprostredkúva kľúčové hodnoty. Pri voľbe výrazových prostriedkov vychádzame z princípu jednoduchosti, hravosti, nápaditosti a vizuálnej, deťom príťažlivej podoby.

V inscenácii možno vidieť tradičné bábkarské postupy, figuratívne bábky, s ktorými sa divák ľahko stotožní a ktoré ho budú sprevádzať na ceste porozumenia obsahu.Okrem tradičných bábkarských postupov však budeme využívať aj fúziu súčasných bábkarských prostriedkov, ktoré sa obohacujú o princípy divadelnej autorskej hudby, zameranej na intenzívnejšie dotvorenie atmosféry, o prácu s animáciou objektov či materiálov, ktorými tvoríme živý, čarovný rozprávkový svet, a tiež prácu so svetelným dizajnom, ktorým tiež vizuálne podporujeme živosť zobrazovaného prostredia a čaro divadelného zážitku.

Inscenácia je určená divákom od 3 rokov. 

Premiéra: 17. február 2023 o 19:00

Scenár a réžia: Zuzana Strnátová
Dramaturgia: Ivan Sogel
Scénografia: Michaela Zajačková
Hudba: Zuzana Strnátová
Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Miesto konania: Alžbetina 38.