Radi by sme žiakom a budúcim maturantom ponúkli naše služby k príprave na talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory:   ARCHITEKTÚRA   -   DIZAJN   -   UMENIE   v kurzoch:

  • ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE
  • KRESLENIE
  • VÝTVARNÉ TECHNIKY

Organizujeme kurzy a konzultácie:
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník /zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../,
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,
  • k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie,
  • k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,
  • k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,
  • iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.
Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi a umelcami z praxe.
Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom prípade strávte svoj čas s nami.
Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
____
Forma kurzov a konzultácií: skupinové / individuálne
Miesto konania kurzov a konzultácií: Bratislava
Termíny: podľa ponuky, alt. dohodou
           
V prípade záujmu nás kontaktujte.
Kontakt:study.fivebyfive@gmail.com / 0907743071

Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami. Nenechajte si prípravu na prijímacie pohovory na poslednú chvíľu a urobte spolu s nami všetko pre úspešný štart budúceho štúdia mladých talentov.