Vyhľadať podujatie
events/2020/11/admid120747/120747.jpeg

Cantate Dominum

Táto udalosť sa už konala v minulosti !

Cirkevné konzervatórium v Bratislave  srdečne pozýva na prednášku o duchovnej hudbe Cantate dominum - Spievajte Pánovi. Vývojom a historickými míľnikmi cirkevnej hudby od gregoriánskeho chorálu až po súčasnosť nás prevedie Jozef Kundlák - dlhoročný člen Opery SND, pedagóg Cirkevného konzervatória v Bratislave, ktorý sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea. Musica sacra - hudba posvätná je pre tohto všestranného umelca inšpiráciou nielen z hľadiska hudobného, ale predovšetkým duchovného dozrievania. Prednáška je súčasťou umelecko-edukačného projektu Students Meet Professionals, ktorý vznikol na pôde Cirkevného konzervatória v roku 2014, so zámerom skvalitňovať vzdelávanie v oblasti interpretačného umenia.

Projekt Cantate Dominum sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu.

Podujatie sa uskutoční v Koncertnej sále Cirkevného konzervatória v Bratislave, za prísnych bezpečnostných opatrení. V prípade záujmu prosím kontaktujte: sekretariat@ckba.sk.

Prednáška prebehne aj v online na YuoTube kanály Cirkevného konzervatória.

Viac info:

www.ckba.sk

https://www.facebook.com/studentsmeetprofessionals