Po úspešných výstavách Mestá bez nás, Prvé spoločné roky či Labyrint sveta prichádzame s ďalšou kolekciou fotografií českej fotografky Dany Kyndrovej, ktorá oživí verejný priestor Starého mesta.

Výstavu  Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím  českej fotografky Dany Kyndrovej nájdete  na nábreží Dunaja v blízkosti sochy T. G. Masaryka a lavičky V. Havla a môžete si ju pozrieť aj v prípade, ak galérie ostanú zatvorené pre zlú pandemickú situáciu. Prístupná bude do 11. 4. 2021.  

Výstava je venovaná žene, jej údelu, postaveniu v spoločnosti, jej mystériu a oblúku jej života od narodenia po smrť.
Jej názov je inšpirovaný veršom Františka Hrubína, ktorý videl medzi prvými a poslednými vecami nesmírný krásný život, vysvetľuje autorka Dana Kyndrová. Snímky boli nafotené počas sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov v rôznych krajinách vrátane Slovenska. Celý cyklus obsahujúci sto fotografií bol pod názvom Žena publikovaný knižne. Výstava sa už prezentovala v mnohých svetových metropolách – ako je New York, Madrid, Istanbul, Moskva, Varšava, Mníchov. Česká fotografka Dana Kyndrová sa preslávila svojimi snímkami z augusta 1968 a novembra 1989.

Výstavu Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím Dany Kyndrovej sme sa rozhodli uviesť v marci, kedy si pripomíname medzinárodný deň žien, ktorým upriamujeme pozornosť na dôležitosť témy rovnoprávneho postavenia žien v našej spoločnosti. Zároveň sa opäť usilujeme ísť oproti našim návštevníkom a realizovať výstavy vo verejnom priestore, komentuje výstavný zámer riaditeľka Českého centra Monika Koblerová. 

Starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová  vidí presah výstavnej témy do našej doby: Túto výstavu považujem za veľmi dôležitú. Hoci ide o fotografie zo 70. až 90. rokov minulého storočia, sú nanajvýš aktuálne aj v súčasnosti, pretože ženy sú hrdinkami dnešných dní. Ženy sú v čase pandémie pod ohromným tlakom. Lockdown na ne kladie obrovské nároky, sú matkami, učiteľkami, popritom majú svoju prácu, mnohé pôsobia v prvej línii a mnohé, naopak, o prácu prišli. Faktom je aj nárast domáceho násilia a jeho obeťami sú opäť najmä ženy, upozorňuje starostka  Zuzana Aufrichtová.

Výstava na nábreží Dunaja je realizovaná vďaka podpore miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: Dana Kyndrová: Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím
  • Dátum: 04. 03. 2021 – 11. 04. 2021
  • Miesto konania: Námestie T. G. Masaryka
  • Adresa: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko