Bratislava: Pre deti

Detské vzdelávacie programy
Hrnčiarska dielňa
Rezbárska dielňa
Textilná dielňa
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Detské vzdelávacie programy
Drotárska dielňa
Hrnčiarska dielňa
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Detské vzdelávacie programy
Hrnčiarska dielňa
Textilná dielňa
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Detské vzdelávacie programy
Hrnčiarska dielňa
Remeselnícka dielňa
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Detské vzdelávacie programy
Tématický tanečný kurz pre deti o 3 rokov
Narodné finále FIRST© LEGO© League