Vyhľadať podujatie

Kunsthalle Bratislava

Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
Slovensko

www.kunsthallebratislava.sk
info@kunsthallebratislava.sk
+421 2 2047 1504Otváracie hodiny

Pondelok 12:00 - 19:00
Streda 13:00 - 20:00
Štvrtok 12:00 - 19:00
Piatok 12:00 - 19:00
Sobota 12:00 - 19:00
Nedeľa 12:00 - 19:00

O nás

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Sídli v priestoroch Domu umenia v centre Bratislavy a jej poslaním je mapovať a sprístupňovať aktuálne vizuálne umenie domácemu i zahraničnému publiku. KHB vznikla z rozhodnutia MK SR k 1. 1. 2014 ako výsledok dlhoročnej iniciatívy výtvarníkov a teoretikov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti za vytvorenie reprezentatívneho výstavného priestoru v hlavnom meste. Pôvodne bola KHB založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a organizačne spadala do štruktúry Národného osvetového centra (NOC). Od júla 2016 je úsekom Slovenskej národnej galérie (SNG) s osobitným štatútom.

Súčasné vizuálne umenie, ktoré je širšou verejnosťou často považované za nie celkom zrozumiteľné, KHB približuje a popularizuje novým experimentálnym modelom založenom na participácii, komunikácii a vzdelávaní. Na výstavách návštevníkov sprevádzajú špeciálne vyškolení mediátori – pripravení fundovane objasňovať výtvarné umenie divákom. Lokálnym poslaním KHB je sprístupňovať aktuálne vizuálne umenie verejnosti. Medzinárodným poslaním je zviditeľňovať slovenské vizuálne umenie prostredníctvom systematicky nadväzovaných partnerstiev s príbuznými inštitúciami, ale aj nezávislými odborníkmi v zahraničí.

Kunsthalle LAB je tzv. „window gallery“, ktorá cez výklady nadväzuje komunikáciu s okoloidúcim publikom. Dramaturgia priestoru má za cieľ prezentovať najmä výstavy interaktívneho a site-specific charakteru, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka a pod. Jednu z programových línií predstavujú tiež socio-kultúrne a socio-politicky orientované projekty komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia. Program je založený na dynamickom modeli striedania kratších výstav.

Kunsthalle KLUB pôsobí v priestoroch V-klubu NOC. Súčasné vizuálne umenie sprístupňuje prostredníctvom viacerých edukatívnych foriem – odborných prednášok, autorských prezentácií, verejných diskusií, projekcií a pod. Sprievodný program KHB zahŕňa aj širokú škálu aktivít realizovaných priamo vo výstavných priestoroch - najmä sprievody výstavami vedené kurátormi, galerijnými pedagógmi i samotnými umelcami, ktorých zámerom je aktívne rozširovať a obohacovať kontext výstav so zameraním na rôzne cieľové skupiny.

Vzdelávanie KHB približuje umenie rôznym skupinám dospelých aj detských divákov. Cieľom programov je reflexia vybraných tém výstav a ich prepojenie s každodennými aj celospoločenskými otázkami. Formou vzdelávania je aj tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj, kreativitu a zážitok diváka. Programy sú určené rodinám, všetkým typom škôl, mladým, dospelým i seniorom, ktorým ponúkame aktivizujúce komentované prehliadky i workshopy šité na mieru. Program Experiment Umenie ponúka workshopy pre dospelých. Programy pod značkou Kunsthalle KIDS sú určené detským návštevníkom, pre ktorých pravidelne publikujeme aj tzv. detských sprievodcov. 


Program