Vyhľadať podujatie

Poľský inštitút

Nám. SNP 27
814 99 Bratislava
Slovensko

www.polinst.sk
program.bratislava@instytutpolski.org
+421 25 443 20 13O nás

INTENZÍVNY KURZ POĽŠTINY
Poľský inštitút otvára začiatkom júla intenzívny desaťdňový kurz pre začiatočníkov. Prihlásiť sa môžete na tel.: 02/544 320 88 alebo na e-mailovej adrese teresa.lukacova@instytutpolski.org.

Sekretariát +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030
Programové oddelenie +421 2 544 32 014, +421 2 544 32 015
Čitáreň a knižnica +421 2 544 32 088
Učtáreň +421 2 544 32 089 
Fax +421 2 544 32 016

POZÝVAME DO ČITÁRNE POĽSKÉHO INŠTITÚTU
Okrem dennej tlače (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik, Przegląd Sportowy) každý návštevník čitárne nájde časopisy podľa svojich záujmov:
Politicky zamerané periodiká Przegląd Polityczny, Polityka, Wprost, prehľad zahraničnej tlače Forum a poľskú verziu týždenníka Newsweek
Literárne mesačníky Literatura na świecie, Twórczość, Zeszyty literackie, Teksty drugie, Pamiętnik literacki a Nowe książki
Hudobné mesačníky Jazz Forum, Ruch muzyczny
Filmové časopisy Film a Kino
Divadelné mesačníky Teatr, Dialog
Široko zamerané kultúrne periodiká Odra, Konteksty, Polish Culture
Historické časopisy Karta, Biuletyn IPN
Katolícky orientované periodiká - spoločensko-kultúrny týždenník Tygodnik Powszechny a mesačník Więź, politicko-spoločenský mesačník Znak
Spoločensko-kultúrny týždenník Przekrój a mesačník pre dámy Twój styl

Otváracie hodiny:


    Úrad: pon.–štv.: 9.00–16.00, piat. 9.00–15.00
    Galéria: pon.–štv.: 10.00–17.00, piat.: 9.00–15.00
    Čitáreň a knižnica: pon.–štv.: 10.00–16.00, piat. 10.00–15.00

 


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu