Vyhľadať podujatie

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9

Ventúrska 9, Zichyho palác
811 01 Bratislava
Slovensko

www.staremesto.sk
O nás

KURZY A ZÁUJMOVÉ KOLEKTÍVY
Možnosť zápisu


Modelujeme z hliny, lektorka Veronika Vargová. Kurz je určený pre záujemcov o získanie skúseností v sochárskej tvorbe na modelovaní postavičky, hlavy, reliéfu a voľnej tvorby, základný materiál dodá kultúrne zariadenie, 33 vyučovacích hodín,
utorok 17.30 - 19.45/ tri vyučovacie hodiny, 75.90 € / seniori a ZŤP 66 €

Ruka mi povie, lektor akademický maliar Dušan Sekela, prehlbovanie výtvarných zručností pre začiatočníkov a pokročilých. Zdokonaľovanie sa v kresbových a maliarskych technikách. Oboznámenie sa s lineárnou a farebnou perspektívou. Zobrazovanie zátišia, krajiny, busty a portrétu. Zoznámenie sa s technikou koláže, frotáže a monumentálnymi technikami. Overovanie si výtvarných emócii platformou princípov štylizácie a abstrahovania pojmov geometrickej a gesticko – lyrickej abstrakcie. Základný materiál dodá kultúrne zariadenie, 33 vyučovacích hodín, utorok 10.00 - 12.15 /tri vyučovacie hodiny, 75.90 €/ seniori a ZŤP 66 €

Predpoklad otvorenia kurzov začiatkom októbra 2020.
 
Bližšie info: beata.tarjanyiova@staremesto.sk, tel: +421 911 238 714, online prihlasovanie na www.staremesto.sk/kurzy

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu