Vyhľadať podujatie

Galéria X

Zámočnícka 5
811 03 Bratislava
Slovensko

www.txt.sk
galeriax@txt.sk
+421 2 54 43 11 21Otváracie hodiny

Utorok 14:00 - 17:00
Streda 14:00 - 17:00
Štvrtok 14:00 - 17:00
Piatok 14:00 - 17:00
Sobota 14:00 - 17:00

O nás

 

Galériu X sme založili v septembri 1990 ako prvú a jedinú vo sfére autorského umeleckého remesla,úžitkového umenia a dizajnu. Po sedemnásťročnej aktívnej kultúrnej a osvetovej činnosti sa Galéria X stala prirodzenou súčasťou kultúrneho diania v historickom jadre mesta. Svojím nekomerčným zameraním a špecifickým rukopisom sa výrazne líši od väčšiny novozriadených súkromných galérií. Pri Galérii X sme v r. 2000 založili Občianske združenie.

Koncepcia našej galérie sa zakladá na zachovaní pôvodných remeselných tradícií v transformovanej výtvarnej podobe. Prepojenie Galérie X s medzinárodnou nevládnou organizáciou Svetovou radou remesiel / World Crafts Council –Slovakia / nie len kontaktnou adresou, ale hlavne profesionálnou spoluprácou, je zárukou kvalitných väzieb so zahraničnými galériami a umeleckými zoskupeniami.

Ďalšou významnou a dlhodobou aktivitou Galérie X a Svetovej rady remesiel je spolupráca s ústavmi sociálnej starostlivosti. Už tradičná vianočná benefičná výstava "Dialógy " je vyvrcholením niekoľkomesačnej spolupráce profesionálnych výtvarníkov s postihnutými deťmi a študentmi umeleckých škôl v integrovaných tvorivých dielňach.
Hlavná idea tohto projektu /spájať všetkých zúčastnených na báze výtvarného umenia / je po 13.ročníku nielen rovnako aktuálna ako na začiatku,ale získala aj viacvrstvový význam.Vernisáže „Dialógy“ sú dlho očakávané a známe svojou špecifickou atmosférou.

OZ Galéria X programovo podporuje mladé talenty zo stredných a z vysokýchumeleckých škôl, ktorým umožňuje predstaviť svoje práce na profesionálnej úrovni a mnohým poskytuje aj odborné konzultácie. V spolupráci so združením TXT každoročne organizuje medzinárodné prehliadky malých textilných foriem – Textilné Miniatúry – ktoré si získali dobrú reputáciu i zahraničí.

S podporou Rakúskeho kultúrneho fóra združenie usporiadalo niekoľko zaujímavých výstavných podujatí, na ktorých predstavilo tvorbu významných rakúskych umelcov i mladých autorov.

Návštevné hodiny: 
Po - pi: 13.00 - 18.00, So: 13.00 - 17.00 


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti