Vyhľadať podujatie

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10
811 07 Bratislava
Slovensko

www.sdc.sk
satelit@scd.sk
+421 918 110 247Otváracie hodiny

Streda 14:00 - 18:00
Štvrtok 14:00 - 18:00
Piatok 14:00 - 18:00
Sobota 14:00 - 18:00
Nedeľa 14:00 - 18:00

O nás

SATELIT výstavno-informačný bod Slovenského centra dizajnu

Slovenské centrum dizajnu je príspevková organizácia, pôsobiaca v rezorte kultúry SR od r.1991. Naším poslaním je získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne ako trvalá informačná podpora rozvoja dizajnu v Slovenskej republike.

Venuje sa
propagácii dizajnu, publikačnej, vzdelávacej a výstavnej činnosti, organizovaniu súťaží dizajnu, odbornému poradenstvu a tvorbe špecializovaných adresárov.

Vydávajú
v SR jedinú špecializovanú revue o dizajne DE SIGN®UM.

Spolupracujú
s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov (ICSID, ICOGRADA, IFI).

Rozvíjajú
trvalé pracovné kontakty s mnohými odbornými pracoviskami v SR vrátane vysokých škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.

Poskytnú Vám
informácie o aktívnych dizajnéroch v SR v oblasti priemyselného dizajnu a grafického dizajnu. Vedieme databázu výrobných podnikov SR zameraných na vývoj vlastných produktov a vývoj nových výrobných programov.

Poskytujú služby špecializovanej knižnice pre odbornú verejnosť.


Program

Žiadne udalosti pre kategóriu