Vyhľadať podujatie
events/2020/03/admid0000/images/2020.jpg

KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK

Bratislava, Akcie v Bratislave
Utorok 01.12.2020,
Hľadáte zmysluplné využitie voľného času svojich detí, skryté kreatívne vlohy svojich detí pre ich ďalšie smerovanie štúdia, chcete obklopiť svoje deti umením z iných dôvodov alebo láka umenie Vás - v tom prípade strávte svoj čas s nami.
 
  KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK  

Kurzy sú určené:
  • deťom od 6 rokov, žiakom základných škôl, žiakom pripravujúcim sa na talentové skúšky,
  • stredoškolákom, študentom stredných škôl pripravujúcim sa na talentové skúšky na vysoké školy,
  • dospelým so záujmom o výtvarné umenie.
 
Organizujeme kurzy a konzultácie prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám účastníkov:
  • k rozvíjaniu fantázie, predstavivosti, kreatívneho myslenia a výtvarnej gramotnosti,
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kreslenia a výtvarných techník,
  • k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti,
  • k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie, perspektívy,
  • k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,
  • k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,
  • iné podľa individuálnych požiadaviek študenta. 
Dbáme na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
____
Forma kurzov a konzultácií: skupinové / individuálne

Miesto konania kurzov a konzultácií: BRATISLAVA

Termíny: podľa ponuky, alt. dohodou

V prípade záujmu nás kontaktujte.
Kontakt: study.fivebyfive@gmail.com / 0907743071

Ďalšie termíny


01. 12. 2020 Utorok BRATISLAVA Akcie v Bratislave
01. 12. 2020 Utorok

02. 12. 2020 Streda BRATISLAVA Akcie v Bratislave
02. 12. 2020 Streda

03. 12. 2020 Štvrtok BRATISLAVA Akcie v Bratislave
03. 12. 2020 Štvrtok

04. 12. 2020 Piatok BRATISLAVA Akcie v Bratislave
04. 12. 2020 Piatok

05. 12. 2020 Sobota BRATISLAVA Akcie v Bratislave
05. 12. 2020 Sobota