Počas letných prázdnin prinášame v rámci Kultúrneho leta v Petržalke 2022 ponuku atraktívnych programov aj pre najmenších Pe-tržalčanov. Okrem pravidelných nedeľných rozprávok, ktoré sa v lete uskutočnia na čerstvom vzduchu na ihriskách pri Draždiaku a pri Chorvátskom ramene majú Petržalčatá možnosť zapojiť sa do tém našich tematických víkendov – urobiť si s rodičmi, alebo starými rodičmi piknik v Sade Janka Kráľa, prejsť sa s nimi na trati rekreačného športového podujatia Petržalská 5ka – letné kolo, postaviť si kreatívne plavidlo počas tretieho ročníka komunitnej udalosti Letná vlna fantázie na Draždiaku a mnohé iné. Naša komunitná, poznávacia súťažná hra Petržalskí pátrači je od januára kompletná a pozýva na svojich 5 ciest všetkých zvedavcov bez rozdielu veku, najlepšie celé rodiny. Priamo v Dome kultúry Lúky a Centre voľného času Cik-Cak, uskutočníme pre deti a pre ich sta-rostlivých rodičov a prarodičov spoločné umelecké dielne a kreatívne stretnutia na rôzne témy, pri ktorých si budú môcť vyskúšať, atraktívne umelecké činnosti a postupy, alebo sa len príjemne stretnúť v kultúrnych priestoroch pri spoločnej činnosti.

Maximálny počet účastníkov workshopu: 12
Vek účastníkov: 6 – 14 rokov

Základná suma na deň: 7 € / Petržalčania: 6 € / Klub SME PETRŽALKA: 5 €
Permanentka na 5 dní: 35 € / Petržalčania: 30 € / Klub SME PETRŽALKA: 25 €

HRAVÁ GRAFIKA
11. – 15. 7. 2022 › 9.00 – 12.00
15. – 19. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou záhradou DK Lúky
Tvorivé workshopy zamerané na netradičné grafické techniky, ktoré môžeme robiť aj doma v kuchyni. Deti nepotrebujú ani rydlá, ani grafický lis, stačí im len trocha fantázie.
Informácie o letných workshopoch v Dome kultúry Lúky na dkl@kzp.sk alebo na tel: +421 2 63 835 405

HRY A HRAČKY
8. – 12. 8. 2022 › 9.00 – 12.00
Klubovňa s komunitnou záhradou DK Lúky
Tvorivé workshopy zamerané na výrobu vlastných hračiek z rôznych netradičných a odpadových materiálov a hračiek na fyzikálnych princípoch.
Informácie o letných workshopoch v Dome kultúry Lúky na dkl@kzp.sk alebo na tel: +421 2 63 835 405